Sponsorzy strony

Władze

Skład Zarządu K.I.T. / Current composition of the Board


Piotr Laskowski - Prezes (UTC Tour Operator)


Rafał Marek - Wiceprezes (Consulting RM)

Jadwiga Jasica Statkowska - Wiceprezes (Ambit Tour)

 

Łukasz Barłowski - Sekretarz (Artur Travel)

Andrzej Bahr -  Skarbnik (Delta Transport)

 
Jullien Hallier - Członek Zarządu (Destination Poland)

Elżbieta Kusina - Członek Zarządu (Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych w Krakowie)

Jacek Legendziewicz - Członek Zarządu (Jordan Group)

Tomasz Łopuszyński - Członek Zarządu (Chopok)

Skład Komisji Rewizyjnej / Auditing Commision

Jacek Torbicz - Przewodniczący (Prestige Tours Egzotyka TV)
Bartosz Szychowski (Consul3Miasto)
Tomasz Zioło (Cracovia Travel)

 


Skład Sądu Koleżeńskiego / Arbitration Court

Wojciech Baran - Przewodniczący (Skarpa Travel)
Marta Krzyżek-Siudak (Made in Krakow/Pavo Travel)
Tadeusz Smoter (Cracow Spirit)
Justyna Sochacka (MCIT)
Teresa Wolak (Hut-Plus)

Biuro Zarządu / Management Office

Wioleta Adamczyk