Sponsorzy strony

Medycyna podróży

Wobec widocznego rozwoju rynku turystyki w Polsce wzrasta znaczenie świadomości zagrożeń zdrowotnych, na jakie narażeni są wyjeżdżający i przebywający w krajach o odmiennych warunkach klimatycznych. Tym samym znaczenia nabiera aspekt odpowiedzialności za poziom świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie wiedzy na ten temat. Mając to na uwadze Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Krajowy Ośrodek Medycyny Podróży)  przy wsparciu WHO – Światowej Organizacji Zdrowia Departament Polski, stworzyli projekt Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży, który zabezpieczyć ma właściwy poziom serwisu medycznego i dostarczyć odpowiedniej wiedzy i rozwiązań z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych dla wszystkich podróżujących Polaków. Inicjatywa zakłada również włączenie do projektu biur podróży, które będą informować podróżujących o najbliższym Centrum.                    

„W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo podróżnych, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne Polaków, pragniemy kształtować wśród nich odpowiednie nawyki behawioralne związane z wyjazdami w tropiki, i nie tylko. Jednym z podstawowych warunków kształtowania świadomych zachowań wśród podróżujących, jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy i personelu medycznego w ośrodkach dokonujących szczepień” - mówi Prof. dr hab. n. med  Bogdan Jaremin, Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, i dodaje: ”Istotnym elementem tego procesu jest wdrożenie standardów dla poprawy warunków zdrowotnych i ochrony życia osób podróżujących poprzez ujednolicenie informacji z zakresu rekomendowanych szczepień”.

                                                                                                
Certyfikowane Centra Medycyny Podróży mają wprowadzone standardy zaleceń profilaktycznych przedwyjazdowych takich jak m.in.: zalecanie określonych szczepień ochronnych dostosowanych do stref i stopnia zagrożeń, profilaktyka przeciwmalaryczna oparta na bieżących informacjach dotyczących okresów i rejonów zagrożenia, profilaktyka przeciwbiegunkowa, propozycje zestawów apteczek podróżnych uwzględniających charakter wyjazdu. Szczególne zalecenia przy specyficznych wyjazdach: nurkowanie rekreacyjne, wspinaczka wysokogórska, wyprawy trekkingowe itp. Zalecenia zdrowotne dla podróżujących przewlekle chorych- cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby nerek itp. I wreszcie, – jako rekomendowane obligatoryjnie przez pracowników Centrów Medycznych – wykonanie kontrolnych badań diagnostycznych po powrocie z podróży do Polski.

Istotnym elementem projektu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży, jest program skierowany do biur podróży. Każdy potencjalny pacjent Centrów Medycznych po podjęciu decyzji o wyjeździe, pierwsze kroki kieruje do biura podróży, które umożliwi i zorganizuje mu wyjazd. To biura podróży są, zatem, naturalnym miejscem, w którym każdy turysta powinien otrzymać wyczerpującą i rzetelną wiedzę na temat ewentualnych zagrożeń związanych z kierunkiem i celem podróży – również tych z zakresu medycyny. Celem tego zabiegu jest kształtowanie nawyków podróżujących po świecie Polaków, i dbałość, aby każdy klient biura podróży opuścił je z informacją o najbliższych Centrach Medycznych, w których może nie tylko dokonać stosownych szczepień, ale przede wszystkim otrzymać wyczerpującą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa podróży. „Jesteśmy przekonani, że takie szczere podejście do klienta może wzbudzić w nim jedynie zaufanie, i poczucie bezpieczeństwa. Te dwa pojęcia: zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, zdają się być dziś kluczowymi w podejmowaniu decyzji o wyjeździe, w tzw. ryzykowne rejony świata, a im wiedza o nich będzie pełniejsza, tym gwarancja zakupu usług większa. Nie mamy też wątpliwości, że niewystarczająca wiedza z zakresu zagrożeń, i lęk przed nimi, są jednymi z podstawowych przyczyn rezygnacji z wyjazdów” - konkluduje Aleksander Giertler Przewodniczący Izby Turystyki Rzeczpospolitej.

Biura podróży, które przystąpią do programu i będą rzetelnie wypełniać nałożone na nich obowiązki informowania o potencjalnych zagrożeniach oraz będą rekomendować placówki medyczne – Certyfikowane Centra Medycyny Podróży, poprzez m.in. zamieszczanie ich adresów na własnych stronach WWW, oraz w siedzibach swoich przedstawicielstw – otrzymają od Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Krajowy Ośrodek Medycyny Podróży) certyfikat - „Przyjazny partner podróży”.

„Wraz ze zmianami klimatu związanymi z efektem cieplarnianym, pojawiło się nowe zjawisko – migracji chorób, które do tej pory występowały jedynie w określonych rejonach globu. Dziś przypadki chorób charakterystycznych np. dla Południowej Afryki można spotkać w Europie. Efekt cieplarniany, to nic innego jak globalizacja klimatu – mówi Paulina Miśkiewicz, Dyrektor Biura WHO Polska, - „każda inicjatywa służąca szeroko pojętej profilaktyce zdrowia, wsparta rzetelną informacją jest godna wsparcia.”