Sponsorzy strony

Historia

Krakowska Izba Turystyki została utworzona 4 kwietnia 1992 r, jako jedna z pierwszych w kraju organizacji samorządu gospodarczego branży turystycznej. Na zebraniu założycielskim deklaracje przystąpienia do Izby złożyły 54 firmy.

Na dzień 10 sieprnia 2018 do Izby należy 134 członków, w tym  18 członków założycieli.  Pierwszym Prezesem Krakowskiej Izby Turystyki był Stanisław Piśko, który pełnił tę funkcję przez 7 lat. Najdłużej przewodniczącym KIT był Marek Babuśka – 7,5 lat – od 2003 do 2011 roku. W międzyczasie funkcję Przewodniczącego pełnili jeszcze Jan Bączek – 1 kadencję (1999-2002) oraz Andrzej Sierakowski – pół kadencji (2002 – 2003), Anna Jędrocha - 6 lat (2011-2017). Z dniem 9 maja 2017 i decyzją Walnego Zebrania Członków Krakowskiej Izby Turystyki funcję prezesa Izby objął Piotr Laskowski.

 

Działalność Krakowskiej Izby Turystyki zgodnie z założeniami ma koncentrować się na reprezentowaniu interesów branży wobec organów władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki w Krakowie i regionie małopolskim, kształtowaniu wizerunku turystycznego regionu,  stwarzaniu warunków do rozwoju i podnoszenia standardu usług turystycznych oraz współpracy z podobnymi organizacjami z innych regionów kraju i zagranicy. Za zaszczyt poczytujemy sobie fakt, że przez wszystkie te lata opiniowaliśmy ważne projekty aktów i rozwiązań dotyczących gospodarki turystycznej (Ustawa o usługach turystycznych, o VAT, o ochronie konkurencji i konsumentów).

 

Już w pierwszym roku działalności zorganizowaliśmy dwie giełdy  turystyczne, których kontynuatorem jest obecnie Krakowski Salon Turystyczny. W 1993 roku zorganizowaliśmy pierwsze wspólne stoisko regionalne na berlińskich targach ITB. W 1996 roku byliśmy gospodarzem II Kongresu Polskich Biur Podróży. W 2003 roku  zorganizowaliśmy I Krakowskie Forum Turystyczne, w którym udział wzięli zagraniczni  touroperatorzy i agenci.   Były to wszystko przedsięwzięcia nowatorskie, których zazdrościły nam inne regiony. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen postawiły  przed Izbą nowe wyzwania. Co prawda liczba turystów wzrosła, ale biura podróży zaczęły tracić udział w rynku.  Zaczęliśmy  korzystać ze środków pomocowych. Od roku 2009 w  ramach konkursu Małopolska Gościnna otrzymaliśmy wsparcie finansowe Województwa na przeprowadzenie study tours, warsztatów, szkoleń i  projektów promocyjnych. Doceniamy ogromną rolę Internetu w turystyce, dlatego dla turystów i organizatorów turystyki prowadzimy dwa serwisy internetowe: Tasting Małopolska i Santo Subito Travel.  Na potrzeby Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej stworzyliśmy internetowy portal sprzedaży wycieczek lokalnych „Discover Kraków & Małopolska”.

 

Krakowska Izba Turystyki ogromną wagę przywiązuje do jakości oferowanych usług. Już  w 1994 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu Odys, w którym to Kapituła przyznaje corocznie nagrody za najlepszą jakość usług turystycznych. Współorganizatorami konkursu są Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Krakowa.

 

Odys w tym  roku stanie się pełnoletni i dlatego dołączy do niego Penelopa. Z inicjatywy Przewodniczącego Kapituły dr. Krzysztofa Borkowskiego podjęliśmy decyzję o ustanowieniu Certyfikatu jakości Penelopa dla obiektów noclegowych w województwie Małopolskim, niepodlegających kategoryzacji.  

 

Krakowska Izba Turystyki wspiera i doradza swoim członkom, a członkostwo w naszej Izbie jest rekomendacją rzetelności. W bieżącym roku chcemy przeprowadzić badania potrzeb i oczekiwań naszych członków, aby trafniej podejmować dalsze działania.  Podejmiemy próby deglomeracji turystyki , aby zmniejszać dysproporcje sezonowe  w naszej gałęzi gospodarki. Nasze najważniejsze cele: wspólny marketing, profesjonalizacja obsługi klienta, podnoszenie standardów etycznych i zawodowych, wzajemna pomoc  i współpraca  z innymi branżowymi organizacjami, integracja środowiska, lobbowanie w sprawach istotnych dla branży turystycznej.