Sponsorzy strony

Co daje członkostwo

Korzyści Członka Krakowskiej Izby Turystyki

 

1. Korzyści wizerunkowo - promocyjne

1.1 Możliwość korzystania z logotypu KIT na swoich materiałach reklamowych (wsparcie swoich działań autorytetem 25-letniej Izby Turystycznej)

1.2 Umieszczenie firmy wraz z logotypem i opisem w bazie członków na stronie www.kit.krakow.pl

1.3 Certyfikat Członka KIT

1.4 Mailing do pozostałych członków KIT o przyjęciu nowego członka

1.5 Możliwość zamieszczenia własnej reklamy (banner, box reklamowy, tekst sponsorowany na stronie www.kit.krakow.pl) po preferencyjnej cenie

1.6 Udział we wspólnych akcjach marketingowych KIT poprzez: mailing, reklamę w mediach i stoiska na wybranych targach i ważnych imprezach.


2. Współpraca z administracją publiczną

2.1 Możliwość uczestniczenia w pracach zespołu opiniującego akty prawne w turystyce.

2.2 Możliwość uczestniczenia w pracach Komisji Sportu i turystyki Rady Miasta Krakowa.

2.3 Możliwość opiniowania strategii promocyjnej Miasta Krakowa.


3. Warsztaty, szkolenia, konferencje

3.1 Uczestnictwo w organizowanych przez KIT konferencjach, warsztatach i szkoleniach ogólnodostępnych (bezpłatnie lub po preferencyjnej cenie)

3.2. Uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez KIT dla członków Izby 


4. Dostęp do Strefy Członkowskiej na stronie www.kit.krakow.pl

4.1 Dostęp do forum członkowskiego

4.2 Dostęp do szczegółowych wyników wybranych badań, raportów i analiz o tematyce turystycznej

4.3 Dostęp do bazy najlepszych absolwentów krakowskich uczelni po kierunkach o profilu turystycznym

5. Integracja z branżą turystyczną - nawiązywanie cennych kontaktów


6. Wsparcie prawne oraz Sądu Koleżeńskiego KIT w rozwiązywaniu skarg i w interpretacji przepisów legislacyjnych dotyczących turystyki

 

 

Aby zapisać się do Krakowskiej Izby Turystyki należy:

1. Wypełnić ankietę członkowską

2. Wypełnić deklarację członkowską

3. Zapoznać się z uchwałą dotyczącą wysokości składek członkowskich

4. Zebrać dwie rekomendacje od członków KIT

5. Dostarczyć osobiście lub listownie dokumenty do biura KIT 

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do Izby i korzystania z przywilejów członkowskich!