Sponsorzy strony

Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018

06.11.2018

TRAVEL MEETINGS MAŁOPOLSKA

14/15 listopada 2018 (środa/czwartek)

Kraków - Kolna

REJESTRACJA

Widząc duże zainteresowanie coraz szerszego grona przedstawicieli branży turystycznej podczas corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Turystyczno-Transportowej, przygotowaliśmy podczas najbliższej edycji cykl wydarzeń pod wspólną nazwą:

TRAVEL MEETINGS MAŁOPOLSKA

w skład której wejdą następujące wydarzenia:

#TMM IX Ogólnopolska Konferencja Turystyczno-Transportowa - 14/15.11.2018
#TMM II Forum Pilotów, Przewodników i Biur Podróży - 14.11.2018
#TMM Szkolenie & Warsztaty z nowej Ustawy o usługach turystycznych (...) - 14.11.2018
#TMM II Warsztaty przewoźników obsługujących grupy z dalekiego wschodu w Europie - 14.11.2018
#TMM Study Tour & Workshop - 15.11.2018

Informacje oraz zgłoszenia za pośrednictwem strony www.tmm.konfeo.com
Podobnie jak podczas ostatnich edycji impreza odbędzie się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich & Hotel KOLNA***, Kraków, ul. Kolna 2.


IX Ogólnopolska Konferencja Turystyczno-Transportowa #TMM 14-15.11.2018
Impreza ta już na stałe wpisała się do kalendarza ważnych wydarzeń branżowych. Jest wspaniałą okazją do spotkań dla szeroko rozumianej branży turystyczno-transportowej. Poza serią merytorycznych prelekcji i paneli, jest platformą wymiany doświadczeń oraz możliwością nawiązania biznesowo-towarzyskich relacji pomiędzy przewoźnikami, organizatorami imprez turystycznych, pilotami, przewodnikami, a także dostawcami towarów i usług.
Z każdą kolejną edycją widać wyraźny wzrost frekwencji. W ostatnich spotkaniach wzięło udział: 120 osób w 2015, 145 w 2016, 175 w 2017, w tym znaczna część uczestników to już stali bywalcy, którzy przybywają z całej Polski.
Tematyka konferencji:
14 listopada 2018 r. (1. dzień - środa) część plenarna
* Najnowsze informacje w zakresie zmian opodatkowania polskich przedsiębiorców podatkiem VAT w Europie. * Minimalne wynagrodzenie dla kierowcy w UE. * Poprawa jakości obsługi podróżnych / turystów - kodeks dobrych praktyk. * Katastrofa w ruchu lądowym / wypadek - sekwencja działań - panel dyskusyjny. * Organizacja ruchu turystycznego: jak było? jak jest? jak będzie? w Krakowie i innych miastach - panel dyskusyjny. * Zmiany prawne oraz interpretacje przepisów w otoczeniu transportowo-turystycznym.
15 listopada 2018 r. (2. dzień - czwartek)
* Warsztaty i podsumowanie konferencji;

Organizatorzy: Krakowska Izba Turystyki, Consulting RM, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich i Hotel Kolna***

 

 

 

Współorganizatorzy: Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osób, Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera, Polska Izba Turystyki, Wielkopolska Izba Turystyczna, Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan

Patronat Honorowy: Paweł Kucharczyk - Małopolski Inspektor Transportu Drogowego - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

Media Patroni: InfoBus.pl, Polski Traker Bus, Rynek Turystyczny, WaszaTurystyka.pl, Wiadomości Turystyczne

Patroni Merytoryczni: Biuro Prawne Arena 561, Tax Service Nadolski VAT Consulting


II Forum Pilotów, Przewodników i Biur Podróży #TMM - 14.11.2018

Wydarzenie, które w tym roku odbędzie się po raz drugi. Forum będzie miało na celu podsumowanie kończącego się sezonu w Krakowie oraz integrację samego środowiska pilotów i przewodników, dostosowanie aktualnych potrzeb i wypracowania platformy współpracy z biurami podróży oraz dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb turystów. Jednym z elementów forum będzie promocja dobrych praktyk m.in. paszportu pilota / przewodnika, jako dokumentu potwierdzającego kompetencje i doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego w zderegulowanym otoczeniu.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna".

Szkolenie & Warsztaty z nowej Ustawy o usługach turystycznych (...) #TMM - 14.11.2018


Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie "Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych", nowe regulacje zmieniają wiele zasadniczych interpretacji w zakresie organizacji imprez turystycznych oraz obowiązków, które nakłada nowa dyrektywa UE na przedsiębiorców działających w turystyce.
W pierwszej części Radca prawny przedstawi założenia i informacje na temat najczęściej występujących problemów związanych z interpretacją nowej ustawy, w drugiej części warsztatowej, będzie możliwość zadania indywidualnych pytań przez uczestników, jak również otrzymania praktycznych odpowiedzi i rozwiązań z którymi na co dzień spotykają się firmy działające w szeroko rozumianej branży turystycznej.
Wydarzenie będzie imprezą zamkniętą i odpłatną - standardowa cena 195 zł (specjalna cena 45 zł dla członków KIT, NIT, PIT).
Warsztaty poprowadzi mec. Maciej Kasperowicz - prawnik/trener, współpracujący na co dzień z Wyższą Szkołą Handlową, ABC, Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp.j.
Poza znajomością nowej ustawy o usługach turystycznych (...), mec. Maciej Kasperowicz specjalizuje się w zakresie prawa zamówień publicznych, prawo pracy, prawo gospodarcze oraz prawo administracyjne.
Organizatorzy: Polska Izba Turystyki Oddział Małopolski, Nowosądecka Izba Turystyczna oraz Krakowska Izba Turystyki.II Warsztaty przewoźników obsługujących grupy z Dalekiego Wschodu w Europie #TMM - 14.11.2018

Będzie to drugie spotkanie przewoźników, którzy obsługują azjatyckie grupy odwiedzające Europę. Podczas spotkania uczestnicy przeanalizują zasady współpracy ze zleceniodawcami m.in. zakres: podpisanych umów jak również świadczenia z niej wynikające (ilość km, dodatkowe koszty drogowe, opłaty i wynagrodzenia dla obsługi). Kolejnym problemem jest forma współpracy pomiędzy przewoźnikami: osobno, a może razem, możliwości podjęcia wspólnych działań promocyjnych, które dadzą możliwość zwiększenia portfela zamówień oraz zwiększenie ilości tego typu imprez turystycznych w Polsce.


Study Tour & Workshop #TMM - 15.11.2018

W drugi dzień tradycyjnie po śniadaniu (ok. 9:00) rozpocznie się wspólną kawą, następnie zainteresowani udadzą się na study tour po zakamarkach Małopolski. 
Podczas spotkania zostanie podsumowane całe wydarzenia, które odbywało się w dniu 14 listopada. 
Uczestnikom zostanie przedstawiona oferta turystyczna Regionu Małopolska w zakresie aktywnego wypoczynku na przykładzie Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA.
Następnie uczestnicy przemieszczą się do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, gdzie zostanie przedstawiona kompleksowa oferta współpracy w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz oferta turystyki pielgrzymkowej Małopolski.
Uczestnicy otrzymają materiały promocyjne przygotowane przez Krakowską Izbę Turystyki, Województwo Małopolskie oraz Małopolską Organizację Turystyczną. 
Kolejnym punktem study touru będzie przedstawienie oferty pielgrzymkowej w Małopolsce. 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna".

 

 

 

Sprawy organizacyjne:

Impreza ma charakter otwarty w przypadku propozycji, uwag prosimy o kontakt z organizatorami, przed, w miarę możliwości w trakcie, jak również po wydarzeniu, z góry dziękujemy za wszelkie konstruktywne sugestie.

  • Zgłoszenia www.tmm.konfeo.com
  • Udział bezpłatny dla przewoźników, touroperatorów, pilotów i przewodników, po dokonaniu zgłoszenia do 9 listopada do godz. 12:00
  • Dla pozostałych zainteresowanych oraz przy zgłoszeniu po wyznaczonym terminie koszt 150 zł/os.
  • Ilość miejsc ograniczona. Organizatorzy zastrzegają prawo zamknięcia listy zgłoszeń przed wyznaczonymi terminami.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tematyki prezentacji.
  • Zakwaterowanie: Hotel Kolna*** (ilość miejsc ograniczona), rezerwacja za pośrednictwem arkusza rejestracyjnego, rozliczenie bezpośrednio z hotelem - oferta specjalna dla uczestników #TMM pokój (16:00/11:00) ze śniadaniem: 1 os. 160 zł • 2 os. 210 zł • tel. 12 252 40 59 • www.kolna.pl
  • fakultatywnie śniadanie w 1 dniu: (szwedzki stół 7:00-9:30) 30 zł/os.
  • zapraszamy do polubienia naszego profilu facebooku i na stronie rejestracyjnej , na którym będziemy starali się na bieżąco publikować aktualne informacje.
  • Dodatkowe informacje: Rafał Marek, T: 502 10 80 79, E: izba@kit.krakow.pl

Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018
Travel Meetings Małopolska 14/15 listopada 2018