Sponsorzy strony

Ustawa o imprezach turystycznych - szkolenie w Krakowie (14.03.2018)

09.03.2018

Informacje dot. szkoleń z zakresu ustawy o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych

 

>> Szkolenie: Kraków, 14.03.2018 r. <<

Krakowska Izba Turystyki wraz z Polską Izbą Turystyki oddział Małopolski i Nowosądecką Izbą Turystyczną zaprasza na szkolenie objaśniające nowe regulacje prawne wprowadzane ustawą z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie przedsiębiorców turystycznych do działania według nowych regulacji oraz wyposażenie ich w narzędzia pozwalające dostosować swoją działalność do nowych wymogów prawnych.

Miejsce: Kraków, Q Plus Hotel (ul. Wygrana 6)


Czas trwania szkolenia: 11:00- 17:00 (w tym przewidziana przerwa kawowa)

Obowiązuje rejestracja na szkolenie (link poniżej)

 

 Udział w szkoleniu płatny:

- dla członków ww. izb: 61,50 zł/os

- dla pozostałych uczestników: 246,00 zł/os

Dodatkowe informacje zostaną przesłane do uczestników po rejestracji udziału:

REJESTRACJA >>>

Przydatne materiały dot. ustawy do pobrania >>>

Ramowy program szkolenia:
1. Zagadnienia ogólne: zakres ustawy, wyłączenia spod ustawy, definicje
pojęć ustawowych, terminy
2. Przedsiębiorcy turystyczni, w tym organizatorzy turystyki, agenci
turystyczni oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług
turystycznych
3. Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne
4. Obowiązki informacyjne wobec podróżnych
5. Umowa o udział w imprezie turystycznej (w tym: treść umowy,
przeniesienie umowy na innego podróżnego, zmiana ceny imprezy, zmiana
innych warunków umowy, rozwiązanie umowy oraz prawo do odstąpienia od
umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej)
6. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej
7. Odpowiedzialność wobec podróżnego z tytułu umowy o udział w imprezie
turystycznej
8. Zabezpieczenia finansowe: gwarancje, ubezpieczenia (I filar) oraz
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar)
9. Niewypłacalność organizatorów turystyki i przedsiębiorców
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; ochrona
podróżnego, likwidacja szkód turystycznych
10. Wymogi formalne związane z prowadzeniem działalności w zakresie
turystyki.
11. Sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy
12. Pytania i case studies.>> Szkolenie – Kraków – maj 2018 <<

Informujemy, że w I połowie maja 2018 przewidziane jest szkolenie w zakresie zmian ww. ustawy organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Szkolenie prowadzone będzie przez przedstawicieli Departamentu Turystyki UMWM. Więcej informacji przedstawimy w kolejnych postach.