Sponsorzy strony

Szkolenie "Prawne i podatkowe aspekty TFG"

15.02.2017

SZKOLENIE TFG – PODSUMOWANIE

3 marca 2017r. w Hotelu Plus Q w Krakowie odbyło się szkolenie dotyczące Prawnych i podatkowych aspektów Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, które Krakowska Izba Turystyki zorganizowała wspólnie z Oddziałem Małopolskim Polskiej Izby Turystyki. W szkoleniu udział wzięło 45 uczestników. Program merytoryczny został opracowany przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp z o.o. O/Małopolski, a szkolenie poprowadzili: Justyna Zając-Wysocka –radca prawny oraz Stanisław Piśko - wykładowca  szkół wyższych,  autor  wielu publikacji na temat VAT w turystyce.

Program szkolenia:

I.               Aspekty prawne

 1. Przyczyny i cel wprowadzenia Funduszu
 2. Formy turystyki a obowiązek wpłat na Fundusz
 3. Podmioty zobowiązane do wpłat na Fundusz
 4. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji 
 5. Pojęcie „klienta” a wpłaty na Fundusz
 6. Sposób finansowania wpłat na Fundusz
 7. Zasady prowadzenia ewidencji
 8. Praktyczne problemy związane z deklarowaniem wpłat
 9. Wysokość wpłat na Fundusz a formy i rodzaje imprez turystycznych (turystyka przyjazdowa, wyjazdowa, krajowa, pośrednicy, agenci)
 10. Rozliczenie wpłat na Fundusz w okresie przejściowym – listopad 2016r.
 11. Możliwość i zasady korygowania wpłat na Fundusz

II.             Aspekty podatkowe

 1. Wpływ TFG na obciążenia podatkowe przedsiębiorców
 • Rozliczanie VAT marża a składka na Fundusz
 • Turystyka biznesowa, edukacyjna i zdrowotna a składka na Fundusz
 • Czy TFG jest podatnikiem podatku VAT?
 • Koszty podatkowe – czy składka na TFG stanowi dla biura przychód lub koszt jego uzyskania?
 • Kasa fiskalna

     2.       Inne ważne aspekty podatkowe w turystyce

 • Zaliczki VAT marża
 • Zatrudnianie na podstawie umów zleceń, samozatrudnienie
 • Marża ujemna

 III.       Wątpliwości i wyjaśnienia