Sponsorzy strony

Ocena aktualnej sytuacji na Krakowskim, Małopolskim rynku turystycznym

29.03.2022

Po dwóch latach kryzysu związanego z pandemią, w ostatnich tygodniach branża turystyczna odnotowała kolejne zawirowania związane z konfliktem za wschodnią granicą.

Widząc to Krakowska Izba Turystyki zwróciła się do grona ponad trzydziestu praktyków i ekspertów o ocenę obecnej sytuacji, związanej z kryzysem w małopolskiej turystyce, który powstał wraz z pojawiającym się zagrożeniem oraz falą uchodźców, która zaburzyła odbudowujący się po pandemiczny ruch turystyczny.

Aktualnie po przybyciu obywateli Ukrainy szeroka grupa wolontariuszy i odpowiednich służb przezwyciężyły falę uchodźców jaka dotarła do Polski, w której setki tysięcy osób otrzymało pomoc i wsparcie. Dotychczasowe szerokie zaangażowanie Polaków, pokazuje ogromną gościnność i wrażliwość na wynikłe problemy oraz bezwarunkową pomoc.

Należy podkreślić, że na dzień dzisiejszy miejsca, które służyły pomocą naszym poszkodowanym sąsiadom w większości zostały doprowadzone do normalnej funkcjonalności a przybyłe ofiary konfliktu zostały alokowane do bezpiecznych obiektów w których udzielane są nadal świadczenia, wspierane finansowo przez licznych sponsorów z kraju, zagranicy oraz państwo Polskie.

Hotele oraz szeroko rozumiana infrastruktura m.in. dworce, lotniska, które brały udział w początkowej fazie pomocy udostępniając swoje zasoby, dostosowały swój serwis do aktualnej funkcjonalności i podobnie jak przed wspomnianą sytuacją oferują odprawę podróżnych, sprawną obsługę turystów przybywających i zwiedzających nasz kraj.

Mając na uwadze przedstawione opinie, można zauważyć potrzebę podjęcia natychmiastowych działań pokazujących stabilną i bezpieczną sytuację w Polsce. Przede wszystkim zapobiegając dezinformacji za granicami naszego kraju jak i wewnątrz niego. Przedstawiciele branży turystycznej uważają, że informacje te powinny być udostępniane za pośrednictwem dostępnych mediów tak aby miały jak najszerszy zasięg i dotarły do potencjalnych turystów.

Eksperci rekomendują podjęcie jak najszybszych działań związanych z przekazem przedstawiającym Kraków, Małopolskę i nasz kraj jako stabilną destynację, która posiada gwarancję bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz Sojuszu Atlantyckiego, która otoczona jest w pełni kontrolowaną granicą, której przekroczenie możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych przejściach granicznych na podstawie stosownych dokumentów.

Mając na uwadze wywołany w ostatnich tygodniach kryzys oraz powoli odradzający się rynek turystyczny po pandemii działania powinny być wielopoziomowe i podzielone na poszczególne etapy, polegający na zintensyfikowanych działaniach public relation,  networkingu, podróży studyjnych oraz kampanii wizerunkowej. Wykorzystując do tego dostosowaną formę i poziom komunikacji przy wykorzystaniu mediów społecznościowych i ogólnodostępnych.

Ważne jest również aby w komunikacji wykorzystać również informacje o zniesieniu z dniem 28 marca 2022, w dużej części obostrzeń związanych z kończącą się pandemią, co pozwoli na odrodzenie się turystyki, zwłaszcza turystyki miejskiej, która najbardziej ucierpiała przez ostatnie dwa lata.

Podsumowanie w formie pisama z prośbą o rozpoczęcie działań informacyjnych zostało przekazane do odpowiedzialnych instytucji samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za promocję Krakowskiej i Małoposkiej i Polskiej turystyki.

Informacje opublikowane w mediach

Dziękujemy redakcjom za przygotowanie materiałów,

Dane z prezentacji (slajdy poniżej)

24 lutego 2022 -o godzinie 3:55 czasu polskiego Władimir Putin podjął decyzję o rozpoczęciu „specjalnej operacji wojskowej” we wschodniej Ukrainie,  którego efektem była fala uchodźców napływające na teren Polski.

Segmentacja rynku turystycznego z którego reprezentowani byli eksperci/praktycy

39,6% Touroperator                   

22,9% Przewodnik/pilot

14,6% Transport            

10,4% HoReCa              

8,3%  MICE (turystyka biznesowa)

4,2%  Atrakcje Turystyczne        

2,0%  Uczelnie   

Spadek zainteresowania przyjazdami turystycznymi do Małopolski z uwagi na wojnę na Ukrainie

91% przewiduje znaczny spadek zainteresowania przyjazdami turystycznymi do Małopolski z uwagi na wojnę na Ukrainie

Anulacja rezerwacji usług turystycznych

88% ankietowanych wskazało  znaczące i bardzo dużą liczbę anulacji rezerwacji usług turystycznych

Anulacja rezerwacji usług turystycznych w perspektywie czasowej

48,5% anulacje rozpoczęły się od początku rozpoczęcia konfliktu do dnia 18.03

18,2% najbliższe dni, tydzień do 27.03

27,3%  w przedziale tydzień - miesiąc do 18.04 (do Poniedziałku Wielkanocnego)            

39,4% do rozpoczęcia wakacji do 30.06             

15,2% do końca roku

6,1% na kolejne lata

Kierunki z jakich odnotowuje się i przewiduje spadek zainteresowania podróżami turystycznymi do Krakowa i Małopolski

42,4% Francja

39,4% Stany Zjednoczone, Kanada

39,4% Włochy

33,3% Wielka Brytania

24,2% Kraje Skandynawskie 

21,2% Austria, Szwajcaria:

21,2% Hiszpania

18,2% Rynek krajowy

15,2% Izrael

12,1% Azja

9,1% Litwa, Łotwa, Estonia

6,1% Słowacja, Węgry, Czechy

9,1 % pozostałe

Ocena aktualnej sytuacji na Krakowskim, Małopolskim rynku turystycznym
Ocena aktualnej sytuacji na Krakowskim, Małopolskim rynku turystycznym
Ocena aktualnej sytuacji na Krakowskim, Małopolskim rynku turystycznym
Ocena aktualnej sytuacji na Krakowskim, Małopolskim rynku turystycznym
Ocena aktualnej sytuacji na Krakowskim, Małopolskim rynku turystycznym
Ocena aktualnej sytuacji na Krakowskim, Małopolskim rynku turystycznym
Ocena aktualnej sytuacji na Krakowskim, Małopolskim rynku turystycznym