Sponsorzy strony

Konferencja pn. Badania, trendy i wsparcie dla przedsiębiorców turystycznych

10.09.2020

Konferencja pn. Badania, trendy i wsparcie dla przedsiębiorców turystycznych

 

14.09.2020 (poniedziałek)

Miejsce: Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, Kraków

Program

9:00 Rejestracja uczestników – kawa powitalna

9:30 Wydatkowanie oraz opodatkowanie środków otrzymanych w ramach instrumentów antykryzysowych
- najważniejsze informacje i zasady – Justyna Zając-Wysocka - radca prawny, doradca podatkowy
- Małopolski Instytut Studiów Podatkowych w Krakowie

10:15 Badania w ruchu turystycznym - debata ekspercka pt. Potrzeby badawcze turystyki, upowszechnianie 
i wykorzystanie wyników dla przedsiębiorców oraz instytucji związanych z turystyką
·         Badania opinii mieszkańców i wynikające z nich zadania dla administracji lokalnej, regionalnej  i instytucji odpowiedzialnych za rozwój turystyki - prezentacja - dr Bartłomiej Walas - Urząd Miasta Krakowa, WSTiE Sucha Beskidzka
·         Badania opinii turystów i wynikające z nich propozycje działań dla firm turystycznych – prezentacja  - dr Krzysztof Borkowski - Małopolska Organizacja Turystyczna, AWF w Krakowie
·         Badania opinii przedsiębiorców / pracodawców związanych z epidemią COVID-19 – prezentacja  - prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński - Instytut Turystyki w Krakowie

Panel dyskusyjny: prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński, dr Krzysztof Borkowski, dr Bartłomiej WalasJacek Legendziewicz – Jordan Group Kraków, Leszek Mazanek – AWF Kraków, Instytut Turystyki w Krakowie, Małopolska Organizacja Turystyczna, Tomasz Rosset – Ekspert Turystyczny, Aktero, Łódź, Marek Tarnowski - Urząd Miasta Oświęcim, moderatorzy: Piotr Laskowski, Rafał Marek - Krakowska Izba Turystyki

11:30 Przerwa kawowa 

11:45 Wybrane aspekty prawne wprowadzone w ramach tzw. tarcz antykryzysowych – obowiązki i prawa przedsiębiorców turystycznych - dr Jerzy Raciborski – AWF Kraków

12:30 Małopolska – Bezpieczna Turystyka – prezentacja Rafał Marek 

13:00 Przerwa lunch

14:00 Podsumowanie Konferencji 

Zgłoszenia do piątku 11.09.2020 do godz. 15:00

link: https://walnezebranie140920.konfeo.com/pl/groups

Organizator: Krakowska Izba Turystyki

Partnerzy 
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

• Instytut Turystyki w Krakowie

• Sektorowa rada ds. kompetencji – turystyka •

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Konferencja realizowana będzie z uwzględnieniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.