Sponsorzy strony

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Krakowskiej Izby Turystyki

10.09.2020

Zgodnie z postanowieniami §§ 26 i 33 pkt 5 Statutu Krakowskiej Izby Turystyki oraz §13 ust 3 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki - Zarząd Krakowskiej Izby Turystyki zwołuje Walne Zebranie Izby w dniu 14 września 2020 roku w terminach:

I termin: godz. 14.00
II termin: godz. 14.30

Obrady odbędą się w Hotelu Europejskim w Krakowie, ul. Lubicz 5
Porządek obrad:

I część oficjalna - otwarta
      Otwarcie Zebrania.
      Wystąpienie Prezesa Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki
      Wystąpienia zaproszonych gości.
Przerwa

II część dla członków Krakowskiej Izby Turystyki
      Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Izby.
      Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
      Zatwierdzenie „Regulaminu Obrad”.
      Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
      Wybór Komisji Wnioskowej.
      Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.
      Zatwierdzenie „Regulaminu Wyborów” do władz Krakowskiej Izby Turystyki.
      Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – zgłoszenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki.
      Wystąpienie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
      Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
      a) Absolutorium dla Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki za ostatnią kadencję – dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały;
      b) Przyjęcia bilansu z działalności finansowej Krakowskiej Izby Turystyki za rok 2019 – dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały;
      c) Zatwierdzenia budżetu Krakowskiej Izby Turystyki na rok 2020 – dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały;
      d) Umorzenia składek członkowskich za II kwartał 2020 r.
     e) Uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
      f) Zmiany w statucie Krakowskiej Izby Turystyki;
15. Wybory Prezesa Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki.
16. Wybory pozostałych Członków Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki.
17. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Turystyki
18. Wybory Członków Sądu Koleżeńskiego Krakowskiej Izby Turystyki.
19. Dyskusja, wolne wnioski.
20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej, przyjęcie wniosków.
21. Zamknięcie obrad.

Druk pełnomocnictwa dla osób uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Krakowskiej Izby Turystyki, został zamieszczony pod linkiem: http://www.kit.krakow.pl/dokument/pobierz/196

Przypominamy, że zgodnie z § 12 pkt 1 Statutu Izby – udział w posiedzeniach Walnego Zebrania Izby jest obowiązkiem każdego członka Izby.

Informacja dodatkowa:
Przed Walnym Zebraniem Izby o godz. 09:00 odbędzie się konferencja pn. "Badania, trendy i wsparcie dla przedsiębiorców turystycznych". 
REJESTRACJA:

https://konferencja140920.konfeo.com/pl/groups

Zebranie realizowane będzie z uwzględnieniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. 

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
14.09.2020 14:00
Zakończenie:
14.09.2020 17:00

Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, Kraków

Strona rejestracji:
https://walnezebranie140920.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Krakowska Izba Turystyki

izba@kit.krakow.pl