Sponsorzy strony

Małopolska - Bezpieczna Turystyka - wytyczne i informacje

21.08.2020

W ramach prowadzonej akcji Małopolska - Bezpieczna Turystyka, zebraliśmy w jednym miejscu zestawienie informacje dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej, które mamy nadzieję, że dzięki niem zwiększą szanse na funkcjonowanie w tym specyficznym okresie:

 

#CERTYFIAKT

Certyfikat Małopolska - Bezpieczna Turystyka

Projekt został przygotowany przez Krakowską Izbę Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, o certyfikat mogą wystąpić podmioty świadczące usługi na terenie województwa małopolskiego, działający w następujących kategoriach:

 • Obiekty noclegowe, restauracje, miejsca oraz usługi działające w tzw. branży spotkań
 • Atrakcje turystyczne
 • Transport turystyczny
 • Biura Obsługi Turystów – w tym punkty Informacji Turystycznej.

Do współpracy na zasadach perntesrskich zostały zaproszone instytucje na co dzień zajmujące się bepieczeńswem turystów przybywywających do Małpopolski m.in. Polską Organizację Turystyczną, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Komendę Wojewódzką Straż Pożarną w Krakowie, Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Małopolską Organizacja Turystyczna.
Certyfikat współfinasowny jest ze środków Województwa Małopolskiego.

Strona apikacyjna: https://www.cmbt.pl

#WYTYCZNE

 • Wytyczne dla funkcjonowania parków rozrywki (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny, 1.06.2020 r.) https://www.gov.pl/web/rozwoj/parki-rozrywki
 • Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. (Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny, 1.06.2020 r.)
  https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny link z dnia 12.08.2020.


 

#DODATKOWE #INFORMACJE

 

#OFICJALNE APLIKACJE

 • ProteGO Safe
  Oficjalna aplikacja ProteGO Safe to realna pomoc dla nas wszystkich. Dzięki niej szybciej wrócimy do normalnego życia. Ważne, aby korzystało z niej możliwie najwięcej osób. Zachęć znajomych do pobrania, zainstalowania i korzystania z aplikacji.
  https://www.gov.pl/web/koronawirus/protegosafe

Regionalizacja - dodatkowe obostrzenia w powiatach z największym przyrostem zakażeń