Sponsorzy strony

Koronawirus - nadzwyczajne posiedzenie Władz Krakowskiej Izby Turtystyki

03.03.2020
Aktualizacja: 02.04.2020
Akt. 02.04.2020 / Dnia 2 marca 2020 w Krakowie odbyło się posiedzenie szerokich władz Krakowskiej Izby Turystyki na które zostali zaproszeni przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa oraz zaprzyjaźnionych organizacji.
Podczas spotkania podsumowano obecną sytuację oraz podjęto działania w celu zaprzestania eskalacji informacji wprowadzających chaos i niepokój społeczny. Zgodnie z aktualną wiedzą (5.03.2020 g.15:00) w naszym regionie nie został stwierdzony przypadek koronawirusa COVID-19. Podjęto działania zmierzające do uspokojenia medialnych spekulacji, które powodują strach wśród potencjalnych turystów.
W dniu 2 marca 2020 Krakowska Izba Turystyki wystosowała pismo do pana premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o przeanalizowanie możliwości zmiany zapisów ustawy o turystyce (w szczególności art. 47 pkt 4). Obecne zapisy powodują nadmierne ryzyko finansowe po stronie organizatorów turystyki, którego wielkość może zdestabilizować rynek turystyki wyjazdowej – pismo w załączeniu.
Jednocześnie jako branża apelujemy o rzetelne przedstawianie obecnej sytuacji i o powstrzymanie się od eskalowania problemu ponad rzeczywistą miarę, co wywołuje w naszym społeczeństwie nieuzasadnioną panikę.
Władze Krakowskiej Izby Turystyki pozostają w stałym kontakcie z dyrekcją departamentów odpowiedzialnych za turystykę na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym w celu wymiany informacji oraz podjęcia ewentualnych działań związanych z obecną sytuacją.

Dnia 13 marca 2020 r. został powołany Turystyczny Sztab Kryzysowy w ramach którego pracuje 10 podzespołów. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami Miasta, Województwa i Ministerstwa Rozwoju oraz współdziałamy ze sztabami kryzysowymi w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz innych regionach, aby podejmować wspólnie stosowne działania.

Krakowska Izba Turystyki była inicjatorem cyklu spotkań w formie wideoczatów z ministrem Andrzejem Gutem-Mostowym. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w dniu 23.03.2020. 
Linki do wszystkich zrealizowanych spotkań 

 
 
  
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
.
.