Sponsorzy strony

Spotkanie Noworoczne Krakowskiej Izby Turystyki

Tradycyjnie, jak co roku zapraszamy Koleżanki i Kolegów oraz naszych sympatyków na SPOTKANIE NOWOROCZNE KRAKOWSKIEJ IZBY TURYSTYKI w dniu 15 stycznia 2018 (poniedziałek) o godz. 17:00 w Restauracji Hotelu LEGEND - ul. Gertrudy 12, Kraków Pozostając w oczekiwaniu na potwierdzenie przybycia, serdecznie pozdrawiamy! Zarząd Krakowskiej Izby Turystyki więcej informacji: tel. 12 429 44 50 (g.10:00-15:00)

VIII Ogólnopolska Konferencja Turystyczno-Transportowa, Kraków, 29-30.11.2017

To już ósma edycja Konferencji w skali ogólnopolskiej, podczas której poruszone zostaną aktualne problemy środowiska branży turystycznej. Zarejestruj swój udział już dziś!

Jubileusz 25-lecia Izby

Krakowska Izba Turystyki w roku bieżącym obchodzi jubileusz 25-lecia. W dniu 9 maja 2017 w Urzędzie Miasta Krakowa miały miejsce obchody święta naszej Izby.

Raport z Kongresu Turystyki Polskiej

Oddajemy Państwu raport - wnioski i rekomendacje wypracowane podczas Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy 12-14.10.2016. przygotowane przez ekspertów w pięciu blokach tematycznych: interwencjonizm państwa, zarządzanie promocją turystyczną, samorząd gospodarczy w turystyce, perspktywy rozwoju turystyki w Polsce, rola samorządu terytorialnego w turystyce.

Spotkanie ws. TFG

24.01.2017 r. w Łagiewnikach odbyło się spotkanie organizatorów turystyki z terenu województwa małopolskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie zmian w przepisach prawa związanych z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Aktualności

Kapituła Konkursu ODYS 2017 - na najlepszą jakość usług turystycznych w Małopolsce ogłosiła, które podmioty działające w branży turystycznej powalczą o Nagrodę Krakowskiej Izby Turystyki w II etapie Konkursu!
Szkolenie: Podatek VAT w branży turystycznej w kontekście zmian zmierzających do uszczelnienia podatku VAT 2018 – jednolity plik kontrolny, klauzula nadużycia prawa, centralny rejestr faktur, podzielona płatność".
Konferencja adresowana jest do przewoźników, touroperatorów oraz pilotów i przewodników. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką konferencji. Termin zgłoszeń: 23.11.2017.
31 października 2017 upłynął termin zgłoszeń obiektów noclegowych nieskategoryzowanych do Certyfikatu PENELOPA - na najlepszą jakość usług noclegowych świadczonych w Małopolsce.

Filmy

Członkowie