Sponsorzy strony

VIII Ogólnopolska Konferencja Turystyczno-Transportowa, Kraków, 29-30.11.2017

To już ósma edycja Konferencji w skali ogólnopolskiej, podczas której poruszone zostaną aktualne problemy środowiska branży turystycznej. Zarejestruj swój udział już dziś!

Jubileusz 25-lecia Izby

Krakowska Izba Turystyki w roku bieżącym obchodzi jubileusz 25-lecia. W dniu 9 maja 2017 w Urzędzie Miasta Krakowa miały miejsce obchody święta naszej Izby.

Raport z Kongresu Turystyki Polskiej

Oddajemy Państwu raport - wnioski i rekomendacje wypracowane podczas Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy 12-14.10.2016. przygotowane przez ekspertów w pięciu blokach tematycznych: interwencjonizm państwa, zarządzanie promocją turystyczną, samorząd gospodarczy w turystyce, perspktywy rozwoju turystyki w Polsce, rola samorządu terytorialnego w turystyce.

Spotkanie ws. TFG

24.01.2017 r. w Łagiewnikach odbyło się spotkanie organizatorów turystyki z terenu województwa małopolskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie zmian w przepisach prawa związanych z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Aktualności

Konferencja adresowana jest do przewoźników, touroperatorów oraz pilotów i przewodników. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką konferencji. Termin zgłoszeń: 23.11.2017.
31 października 2017 upłynął termin zgłoszeń obiektów noclegowych nieskategoryzowanych do Certyfikatu PENELOPA - na najlepszą jakość usług noclegowych świadczonych w Małopolsce.
Zakończył się etap przyjmowania zgłoszeń do 23. edycji Konkursu Odys - na najlepszą jakość usług turystycznych świadczonych w Małopolsce.
W dniu 9 maja 2017 w Urzędzie Miasta Krakowa świętowaliśmy nasz Jubileusz łącząc go wraz z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Krakowskiej Izby Turystyki.

Filmy

Członkowie